Alles over adembescherming. Wat een opluchting!

Ademen. Het lijkt zoiets vanzelfsprekends. Je doet ’t dag en nacht, meestal zonder dat je je ervan bewust bent. Op momenten dat je wordt geconfronteerd met een lastige situatie is je eerste reactie: ‘adem in, adem uit’. Pas dan kan je weer helder nadenken. Stel je eens voor wat er zou gebeuren als aan de belangrijkste voorwaarde voor dat ademhalen, namelijk schone lucht, niet is voldaan…

Onveilige lucht

Het lijkt onvoorstelbaar, en toch hebben bepaalde beroepen ermee te maken. Lucht kan om twee redenen onveilig zijn:

  • Ze bevat te veel of te weinig zuurstof
  • Ze bevat gevaarlijke stoffen.

Gevaarlijke stoffen kunnen bestaan uit gassen, dampen, stoffen en vezels.

gasmaskerBescherming

Je kunt je tegen gevaren in de lucht op twee manieren beschermen. We maken namelijk onderscheid tussen afhankelijke en onafhankelijke bescherming. Afhankelijke bescherming maakt gebruik van de lucht die aanwezig is en zuivert die voordat ze je longen bereikt. Voorbeelden van dit soort adembescherming zijn een stofmasker en een volgelaatsmasker. Onafhankelijke adembescherming gebruikt de gevaarlijke lucht helemaal niet, maar voert schone lucht aan vanuit een reservoir of vanaf een buiten het betreffende gebied gelegen plek. Er zijn situaties waarin je geen andere keuze hebt dan onafhankelijke adembescherming te gebruiken. Dat geldt onder andere als…

  • … er onvoldoende zuurstof aanwezig is, of als de kans bestaat dat het zuurstofgehalte terug zal gaan lopen.
  • … er stoffen aanwezig zijn waarvoor speciale regels gelden.
  • … er stoffen aanwezig zijn die niet waarschuwen als je ze inademt, bijvoorbeeld doordat je ze proeft of ruikt.
  • … de verontreiniging te groot is.

Wordt aan één of meerdere van deze voorwaarden voldaan, dan zit er dus niks anders op dan je in een onafhankelijk adembescherminspak te hijsen. Is dat niet het geval, dan kan je ook kiezen voor minder gecompliceerde afhankelijke adembescherming. Lees over beide vormen van bescherming hier meer!

Omstandigheden

Welke vorm van bescherming aangewezen is voor jou, is volledig afhankelijk van de omstandigheden ter plekke. Stel jezelf de volgende vragen:

  • Wat voor soort vervuiling betreft het, en welke gezondheidsrisico’s brengt dat met zich mee?
  • Welke concentratie is maximaal toegestaan? Voor een aantal stoffen heeft de overheid bepaald wat de grenswaarde is, met andere woorden, hoeveel er maximaal van in de lucht mag zitten.
  • Welke voorzieningen zijn er op locatie?
  • Hoe lang moet er met adembescherming worden gewerkt?

Het inventariseren van deze risico’s is een vak apart en vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de zogenaamde ‘Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)’. Wil je weten welke bescherming het beste aansluit op de risico’s in jouw situatie, lees dan dit artikel over de verschillende vormen van afhankelijke en onafhankelijke adembescherming, of neem gewoon even contact met ons op!

schone-lucht

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *