Steeds meer ongelukken op de werkvloer met dodelijke afloop

NIEUWS – 19 september 2017

Steeds meer mensen komen te overlijden terwijl ze hun werk uitvoeren. Waren dat er in 2015 nog 51, in 2016 kwamen 70 mensen om het leven. Daarnaast is ook het aantal ongelukken waarbij gewonden vielen met 14% gestegen ten opzichte van 2015. In het jaarverslag van de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is te lezen hoe de inspecteurs grote kritiek op het bedrijfsleven uiten: “Werknemers die de ultieme prijs betaalden voor vaak onnodige fouten. Als bedrijfsleven en overheid hebben we de morele plicht om van hun dood te leren.” De eindconclusie die zij dan ook trekken: werkgevers vinden geld belangrijker dan veiligheid.

Daling vs. stijging van het aantal ongelukken

En dat terwijl het aantal arbeidsgerelateerde ongelukken tot voor kort gestaag daalde. Al sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw gebeurden er minder en minder dodelijke ongelukken op de werkvloer. Rond de eeuwwisseling begon die trend af te vlakken en in 2016 zagen we dus voor het eerst weer een stijging.

Oorzaken van ongelukken op de werkvloer

De grote vraag is natuurlijk waardoor het leed wordt veroorzaakt, en of het te vermijden was. Welke rol spelen werkgevers, werknemers en de overheid? Een onafhankelijk onderzoek naar ieder afzonderlijk sterfgeval zou daar licht op moeten schijnen. De inspectie noemt in haar onderzoek zelf al een aantal algemene kritiekpunten. Zo blijkt dat tijdelijke werknemers onvoldoende instructies krijgen. Sommigen beheersen het Nederlands onvoldoende om instructies te kunnen begrijpen. Daarnaast is het “ronduit schokkend”, aldus de Inspectie, dat bijna de helft van de bedrijven (30-50%) hun plichten op gebied van de wettelijk verplichte Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) verzaken.

Tijd en geld

Het KRO-NCRV-programma De Monitor sprak met inspecteur-generaal van de Inspectie SZW Mark Kuipers. Hij geeft aan dat veilig en gezond kunnen werken de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven is. Hij komt regelmatig bedrijven tegen die in economisch goede tijden geen tijd hebben om aandacht te besteden aan arbeidsveiligheid. En in economisch minder goede tijden hebben ze er geen geld voor. “Die houding deugt niet,” zegt Kuipers.

Het spreekt voor zich dat ook het gebruik van de juiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen bijdraagt aan een veiligere werkomgeving en het voorkomen van ongelukken. Heb je advies nodig over de aangewezen PBM voor jouw situatie? Of je nou een groot bedrijf, een kleinere zelfstandige of een particulier bent: wij staan voor je klaar. Neem even contact met ons op!

Bron: demonitor.ncrv.nl

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *