Jongeren het vaakst slachtoffer van onkunde op PBM-gebied

Waar mensen zijn, wordt gewerkt, en waar wordt gewerkt, bestaan risico’s. Zowel jongeren als ouderen worden daaraan blootgesteld, wat kan resulteren in schade of letsel. Schade en letsel komen in vele vormen en maten, kunnen groot of klein zijn, zichtbaar of onzichtbaar. Ondanks het feit dat jongeren over het algemeen wat beter tegen een stootje kunnen dan oudere werknemers ziet men op de Eerste Hulp toch meer jongeren met werkgerelateerd letsel. Onderzoek wees uit dat kids tussen de 18 en 24 jaar de meeste risico’s lopen.

Lees “Jongeren het vaakst slachtoffer van onkunde op PBM-gebied” verder