Wat is de HACCP en welke regels gelden er voor verbanddozen?

HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points (risicoanalyse en kritische controlepunten). Dit is een methode die wordt gebruikt om een veilig niveau van voedselkwaliteit en voedselveiligheid te handhaven in de horeca en voedingsmiddelenindustrie. De verbanddozen die in de voedingsmiddelenindustrie worden gebruikt, moeten worden getest op naleving van de HACCP-voorschriften. Deze voorschriften zijn bedoeld om besmetting te voorkomen van producten die worden geproduceerd, opgeslagen en verkocht voor consumptie, dus is het meer dan logisch dat ook voedselverwerkende en bedrijven die voedsel verkopen, zich eraan moeten houden.

Wat zijn de zeven standpunten van de HACCP?

Deze methode onderzoekt binnen een bedrijf het gehele productieproces op mogelijke voedselveiligheidsrisico’s. Daarnaast moet het bedrijf kunnen aantonen hoe zij omgaan met deze veiligheidsrisico’s. De HACCP is gebaseerd op zeven standpunten:

  1. Het identificeren van de mogelijke gevaren van de lopende processen binnen het bedrijven.
  2. Het bepalen van de kritische controlepunten (CCP’s) vanwaar een gevaar voor de voedselveiligheid binnen kan komen of kan doorlopen.
  3. Stel per CCP kritische grenzen vast.
  4. Voer een uitgebreid bewakingsprogramma uit zodat elke CCP gecontroleerd kan worden.
  5. Neem corrigerende maatregelen wanneer niet aan de grenzen wordt voldaan.
  6. Controleer of het algehele plan goed is.
  7. Stel procedures voor het bijhouden van registers en documentaties vast.

Wat betekent de HACCP voor EHBO en verbanddozen?

Verschillende EHBO spullen moeten volgens de richtlijnen van HACCP een duidelijke kleur hebben. In dit geval is dat een blauwe kleur die snel detecteerbaar is. Specifieke HACCP pleisters zijn elektromagnetisch detecteerbaar doordat er een dun laagje aluminium onder het wondkussen is aangebracht. 

De HACCP Verbanddoos is speciaal samengesteld voor de horeca en voedingsmiddelenindustrie. Zo bevat de EHBO-doos blauw detecteerbare pleisters in plaats van pleisters met een natuurlijke kleur, zodat ze gemakkelijk te zien zijn in het geval de pleisters losraken en in uw product terechtkomen. Deze trommel bevat alle nodige eerste hulp artikelen voor medewerkers in de keuken en voedingsmiddelenindustrie. Naast een compleet assortiment pleisters bevat het ook artikelen zoals antiseptica, brandwondengel, alcoholdoekjes en verband.

Wil jij meer weten over BHV of EHBO? Neem dan contact op met een van onze Bedrijfshulpverlening specialisten van CoolSafety!

BHV – oftewel bedrijfshulpverlening – hoe, wat, waarom?

Een ongeluk of calamiteit op de werkvloer, dat kan bij elk bedrijf voorkomen. Daarom stelt de ARBO-wet dat je organisatie moet voldoen aan bepaalde BHV-veiligheidseisen. Dat zijn eisen die gelden door heel de organisatie. Het gaat hier dan niet alleen om de veiligheid van je personeel maar ook om die van klanten en bezoekers.

Lees “BHV – oftewel bedrijfshulpverlening – hoe, wat, waarom?” verder

Red ‘ns een leven: wat moet er in je EHBO-koffer zitten?

Je kent ‘t wel, wil je net heel heldhaftig iemands leven gaan redden, blijken de pleisters op te zijn. Balen. Bij de gemiddelde huis-tuin-en-keuken-schram is dat niet zo erg, maar er zijn situaties waarin je niet zonder verbandmiddelen mag komen zitten. Het is bedrijven bijvoorbeeld verplicht om altijd een EHBO-koffer in de buurt te hebben. De overheid stelt eisen aan de inhoud daarvan, en heeft daarnaast nog aanvullende richtlijnen opgezet. En dat is maar goed ook, want nou eenmaal niet elk ongelukje kan worden opgelost met een snoepje erop.

Lees “Red ‘ns een leven: wat moet er in je EHBO-koffer zitten?” verder

Koolmonoxide: een verraderlijke sluipmoordenaar

De laatste maanden zijn er in Nederland opvallend veel ongelukken gebeurd waarbij het giftige gas ‘koolmonoxide’ een rol speelde. Alleen al afgelopen week werden in Nederland en België in totaal 102 mensen onwel en overleden twee mensen als gevolg van het inademen van koolmonoxide, en eind januari stierven zes tieners in een Duits dorp door het gas. De brandweer pleit dan ook voor het verplichten van degelijke koolmonoxidemeters. Daarnaast is een goede voorlichting natuurlijk onontbeerlijk, en daar wijden wij dan ook graag dit artikel aan.

Lees “Koolmonoxide: een verraderlijke sluipmoordenaar” verder